Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11wl -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen ja henkilön iän mukaan, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Asuntoväestö, henkilöä:
Lukumäärä
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
Euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
Euroa
19.12.2024
9.4.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_11wl_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko asuntoväestö , Tuotannontekijätulot yhteensä , Tulonsiirrot yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0-17 , 18-24 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , I , II ,

Valittu 0 Yhteensä 35

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.

Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde

Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde on palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunnan jäsenet yhteensä saivat eniten tuloja vuoden aikana. Se ei kuvaa henkilön tai asuntokunnan toimintaa. Jos päätulolähde oli tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Jos pääasiallinen tulolähde oli asumis- ja toimeentulotuki, on asuntokunta luokiteltu toiseksi suurimman tulolähteen mukaan.

Henkilön ikä

Henkilön ikä.

Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä

Tulokymmenyksissä väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on saman verran henkilöitä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Ekvivalentti tulo eli asuntokunnan (tai kotitalouden) käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko) . Kun tilastoyksikkö on henkilö, ekvivalentti tulo kuvaa henkilön taloudellisen toimeentulon tasoa laajemmin kuin henkilökohtaiset tulot.

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo

Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko). Jokainen asuntokunnan jäsen saa tämän saman tulon (ns. ekvivalentin tulon).