Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

122s -- Perusturvaetuuksia ja muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Tulolajia saaneita asuntokuntia:
Asuntokuntien lukumäärä
Asuntokunnan keskikoko, henkilöä:
keskiarvo
Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, %:
%
Osuus tulokymmenyksen asuntokunnista, %:
%
Tulolajin keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti:
Euroa
Bruttotulojen keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti:
Euroa
Tulolajin osuus bruttotuloista tulolajia saaneilla, %:
%
Osuus tulolajin kokonaismäärästä, %:
%
Tulolajin kokonaismäärä:
Euroa
Käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo tuloa saanutta asuntokuntaa kohti:
Euroa
19.12.2024
17.12.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_122s_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tulolajia saaneita asuntokuntia , Asuntokunnan keskikoko, henkilöä , Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, % ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , I (pienituloisin 10 %) , II ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kelan vanhuuseläkkeet , Kelan työkyvyttömyyseläkkeet , Kelan työttömyyseläkkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: asuntokunta.
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen rahatulojen (ml. myyntivoitot) mukaan.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1 - 0.5 - 0.3).
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Tulolaji

Perusturvaetuus tai muu tulonsiirto.Tiedot ovat ehdollisia sille, että asuntokunta on saanut tulolajia. Bruttotulojen tiedot kuvaavat kaikkia asuntokuntia (myös nollatuloiset mukana).

Tiedot

Tulolajia saaneita asuntokuntia

Tulolajia saaneiden asuntokuntien lukumäärä vuoden lopun asuntoväestössä. Asuntoväestöön eivät kuulu laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt. Ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asunnon määritelmää, eivät kuulu asuntoväestöön.

Tulolajin keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti

Keskiarvo ehdolla, että asuntokunta on saanut tulolajia vuoden aikana.

Bruttotulojen keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti

Tulolajia (esim. asumistukea) vuoden aikana saaneiden asuntokuntien bruttorahatulojen keskiarvo per tulolajia saanut asuntokunta.

Tulolajin osuus bruttotuloista tulolajia saaneilla, %

Tulolajin keskiarvo jaettuna bruttotulojen keskiarvolla, tulolajia saaneet asuntokunnat.

Osuus tulolajin kokonaismäärästä, %

Väestöryhmän osuus tulolajin kokonaismäärästä asuntoväestössä.