Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

127m -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne maakunnittain, 1995-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2022
Asuntokuntien lukumäärä:
lukumäärä
Asuntoväestö, henkilöä:
lukumäärä
Asuntokunnan keskikoko, henkilöä:
keskiarvo
Kulutusyksiköitä keskimäärin:
lukumäärä
1. PALKKATULOT, keskiarvo:
euroa
1.1 joista: luontoisedut ja työsuhdeoptiot, keskiarvo:
euroa
2. YRITTÄJÄTULOT YHTEENSÄ, keskiarvo:
euroa
2.1. Yrittäjätulot maataloudesta, keskiarvo:
euroa
2.2. Yrittäjätulot metsätaloudesta, keskiarvo:
euroa
2.3. Yrittäjätulot elinkeinotoiminnasta, keskiarvo:
euroa
2.4. Yrittäjätulot muusta yrittäjätoiminnasta, keskiarvo:
euroa
3. OMAISUUSTULOT YHTEENSÄ, keskiarvo:
euroa
3.1. Osinkotulot, keskiarvo:
euroa
3.2. Vuokratulot, keskiarvo:
euroa
3.3. Myyntivoitot, keskiarvo:
euroa
3.4. Muut omaisuustulot, keskiarvo:
euroa
4. TUOTANNONTEKIJÄTULOT, keskiarvo:
euroa
5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo:
euroa
5.1. Sairausajan toimeentuloturva, keskiarvo:
euroa
5.2. Toimintarajoitteisuuteen liittyvät tuet, keskiarvo:
euroa
5.3. Vanhuuden turva, keskiarvo:
euroa
5.4. Lesken ja muiden omaisten tuet, keskiarvo:
euroa
5.5. Lapsiperheiden etuudet, keskiarvo:
euroa
5.6. Työttömyysturva, keskiarvo:
euroa
5.7. Asumisen tuet, keskiarvo:
euroa
5.8. Opintoetuudet, keskiarvo:
euroa
5.9. Muu toimeentuloturva, keskiarvo:
euroa
6. BRUTTOTULOT, keskiarvo:
euroa
7. MAKSETUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo:
euroa
7.1. Verot ansiotuloista keskiarvo:
euroa
7.2. Verot pääomatuloista, keskiarvo:
euroa
7.3. Kunnallisverot, keskiarvo:
euroa
7.4. Muut maksetut tulonsiirrot, keskiarvo:
euroa
8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHATULO, keskiarvo:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo, mediaani:
Euro
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
euroa
19.12.2023
21.1.2020
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_127m_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntokuntien lukumäärä , Asuntoväestö, henkilöä , Asuntokunnan keskikoko, henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 37

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 27

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Maakunta viimeisimmän tilastovuoden alueluokituksella.
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: asuntokunta.
Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), kulutusyksikköä ja asuntokuntaa kohden, tulojen pääerät asuntokuntaa kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo

Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot jaetaan kulutusyksiköillä. Jokainen asuntokunnan jäsen saa tämän saman tulon (ns. ekvivalentin tulon).