Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

127y -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus alueittain, 1995-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Asuntoväestö, henkilöä:
Lukumäärä
Asuntoväestö, lapsia:
Lukumäärä
Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista):
Lukumäärä
Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä:
Lukumäärä
Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista):
Prosentti
Asuntoväestöön kuuluvien lasten pienituloisuusaste:
Prosentti
Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista):
Lukumäärä
Pitkittyneesti pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä:
Lukumäärä
Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista):
Prosentti
Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä:
Prosentti
19.12.2024
19.8.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_127y_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Asuntoväestö, lapsia , Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista) ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 421

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 28

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
... tieto on salassapitosäännön alainen
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Taulukon tiedot on laskettu kokonaisaineistopohjaisesti, eikä niitä voi verrata otospohjaisesti laskettuihin pienituloisuustietoihin (ks. käsitteet ja määritelmät sekä tulonjakotilaston laatuseloste). Lasten pienituloisuutta koskevia lukuja julkaistaan vain vuodesta 2010 eteenpäin ja pitkittynyttä pienituloisuutta vuodesta 2013 eteenpäin. Tulokäsite ei ole täysin vertailukelpoinen ennen vuotta 2009 muun muassa Kelan maksaman elatustuen ja elatusavun osalta. Tulokäsitteen muutos vaikuttaa näiltä osin erityisesti lasten pienituloisuusasteen ajalliseen vertailukelpoisuuteen, mutta ei vaikuta merkittävästi koko väestön pienituloisuuteen. Tulokäsitteen muutoksista tarkemmin tilaston laatuselosteessa.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, lapsia

Ikä 0-17 vuotta.

Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin.

Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)

Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)

Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.