Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

127z -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus maakunnittain, 1995-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2022
Asuntoväestö, henkilöä:
lukumäärä
Asuntoväestö, lapsia:
lukumäärä
Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä:
lukumäärä
Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä:
lukumäärä
Asuntoväestön pienituloisuusaste:
prosentti
Asuntoväestöön kuuluvien lasten pienituloisuusaste:
prosentti
Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä:
lukumäärä
Pitkittyneesti pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä:
lukumäärä
Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus asuntoväestössä:
prosentti
Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä:
prosentti
19.12.2023
19.8.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_127z_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Asuntoväestö, lapsia , Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 27

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Taulukon tiedot on laskettu kokonaisaineistopohjaisesti, eikä niitä voi verrata otospohjaisesti laskettuihin pienituloisuustietoihin (ks. käsitteet ja määritelmät sekä tulonjakotilaston laatuseloste). Lasten pienituloisuutta koskevia lukuja julkaistaan vain vuodesta 2010 eteenpäin ja pitkittynyttä pienituloisuutta vuodesta 2013 eteenpäin. Tulokäsite ei ole täysin vertailukelpoinen ennen vuotta 2009 muun muassa Kelan maksaman elatustuen ja elatusavun osalta. Tulokäsitteen muutos vaikuttaa näiltä osin erityisesti lasten pienituloisuusasteen ajalliseen vertailukelpoisuuteen, mutta ei vaikuta merkittävästi koko väestön pienituloisuuteen. Tulokäsitteen muutoksista tarkemmin tilaston laatuselosteessa.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä