Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

128l -- Perusturvan varassa olevat henkilöt ja lapset alueittain, 2005-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Asuntoväestö, lapsia:
Lukumäärä
19.12.2024
8.11.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_128l_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 421

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valittu 1 Yhteensä 18

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).

Perusturvan varassa oleminen

Kokonaan perusturvan varassa: henkilö, jonka asuntokunnassa perusturvaetuuksien osuus yli 90 % asuntokunnan bruttotuloista.
Pitkittyneesti perusturvan varassa: henkilö, joka on ollut kokonaan perusturvan varassa olevassa asuntokunnassa neljä vuotta yhtäjaksoisesti.
Perusturvan osuus yli puolet tuloista: henkilö, jonka asuntokunnassa perusturvaetuuksien osuus yli 50 % asuntokunnan bruttotuloista.

Perusturvan varassa oleminen

Perusturvaetuuksiin on luettu työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (ml. kotoutumistuki), sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kotihoidon tuki, elatustuki (2010-), lapsilisät, kansaneläkkeenä maksetut vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet, takuueläkkeet (2011-), kuntoutusraha (Kela), vammaistuet, asumistuet, toimeentulotuki, opintoraha sekä eräitä muita sosiaaliavustuksia (mm. sotilasavustukset). Käytännön syistä kaikki sairaus- ja vanhempainpäivärahat sisältyvät perusturvaetuuksiin, eivät vain vähimmäispäivärahat. Etuudet on määritelty tulonjakotilastojen tuloluokituksen pohjalta aineiston sallimalla tarkkuudella.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, lapsia

Ikä 0-17 vuotta.