Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12eb -- Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan, 1966-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
28.2.2023
Kotitalouksien lukumäärä:
lukumäärä
Kotitalouden keskikoko:
lukumäärä
Ammatissa toimivia keskimäärin:
lukumäärä
Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, keskiarvo:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
euroa
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, mediaani:
euroa
Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
euroa
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, keskiarvo:
euroa
Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
euroa
28.2.2023
3.12.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_12eb_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kotitalouksien lukumäärä , Kotitalouden keskikoko , Ammatissa toimivia keskimäärin ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 - 24 , 25 - 34 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valittu 1 Yhteensä 40

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: kotitalous.
Tulokäsite: kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) ja kotitalouden käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot).
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).