Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12ei -- Kotitalouksien tulojen rakenne sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
28.2.2024
Kotitalouksia:
Lukumäärä
Kotitalouden keskikoko:
Lukumäärä
Aikuisia keskimäärin:
Lukumäärä
Lapsia keskimäärin:
Lukumäärä
Kulutusyksikköä kotitaloudessa keskimäärin:
Lukumäärä
Ammmatissa toimivia keskimäärin:
Lukumäärä
1. PALKKATULOT, keskiarvo:
Euroa
2. YRITTÄJÄTULOT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
2.1. Yrittäjätulot maataloudesta, keskiarvo:
Euroa
2.2. Yrittäjätulot metsätaloudesta, keskiarvo:
Euroa
2.4. Yrittäjätulot muusta yrittäjätoiminnasta, keskiarvo:
Euroa
3. OMAISUUSTULOT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
3.1. Korkotulot:
Euroa
3.1. Osinkotulot, keskiarvo:
Euroa
3.2. Vuokratulot, keskiarvo:
Euroa
3.4. Muut omaisuustulot:
Euroa
4. TUOTANNONTEKIJÄTULOT, keskiarvo:
Euroa
5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
5.1. Ansioeläkkeet:
Euroa
5.2. Kansaneläkkeet:
Euroa
5.3. Muut sosiaalietuudet:
Euroa
5.4 Sosiaaliavustukset:
Euroa
5.5. Muut tulonsiirrot:
Euroa
6. BRUTTOTULOT, keskiarvo:
Euroa
7. MAKSETUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo:
Euroa
7.1. Tulovero valtiolle:
Euroa
7.2. Kunnallisvero:
Euroa
7.3. Muut maksetut tulonsiirrot:
Euroa
8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHATULO, keskiarvo:
Euroa
3.3. Myyntivoitot, keskiarvo:
Euroa
Laskennallinen nettovuokra:
Euroa
Käytettävissä oleva tulo:
Euroa
28.2.2024
20.12.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_12ei_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kotitalouksia , Kotitalouden keskikoko , Aikuisia keskimäärin ,

Valittu 1 Yhteensä 32

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät , 1.1 Maatalousyrittäjät ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: kotitalous.
Tulokäsite: kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) ja kotitalouden käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot).
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).

Tiedot

3.1. Osinkotulot, keskiarvo

Osinkotulot kattavat osingot julkisesti ja ei-julkisesti noteeratuista yhtiöistä, osinkotulot yhtymistä, osinkotulot ulkomailta, osuuskuntien ylijäämät sekä sijoitusrahastojen voitto-osuudet.
Osinkotulot sisältävät verovapaan osuuden osinkotuloista.

5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ, keskiarvo

Saadut tulonsiirrot (alaerät ESSPROS-luokituksen mukaisesti)

3.3. Myyntivoitot, keskiarvo

Myyntivoitot = realisoidut luovutusvoitot - luovutustappiot (negatiiviset arvot on nollattu). Sisältää veronalaiset luovutusvoitot sekä verovapaan luovutusvoiton, kun luovutushinnat olivat alle 1000 euroa.