Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12g9 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan, 2002-2022

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Kyllä
28.2.2024
Kotitalouksien lukumäärä:
Lukumäärä
Henkilöitä perusjoukossa:
Lukumäärä
Asuntokunnan keskikoko, henkilöä:
keskiarvo
Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo:
m2
Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Käytettävissä olevat rahatulot asumiskustannusten jälkeen kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti, mediaani:
Euroa
Käytettävissä olevat rahatulot asumiskustannusten jälkeen kulutusyksikköä kohti, mediaani:
Euroa
Asumiskustannusten tulo-osuus (brutto %), keskiarvo:
%
Asumiskustannusten tulo-osuus (netto %), keskiarvo:
%
Asumiskustannusten tulo-osuus (brutto %), mediaani:
%
Asumiskustannusten tulo-osuus (netto %), mediaani:
%
Kotitaloudet (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 10 % tai alle:
%
Kotitaloudet (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 11-20 %:
%
Kotitaloudet (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 21-30 %:
%
Kotitaloudet (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 31-40 %:
%
Kotitaloudet (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) yli 40 %:
%
Henkilöt (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 10 % tai alle:
%
Henkilöt (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 11-20 %:
%
Henkilöt (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 21-30 %:
%
Henkilöt (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) 31-40 %:
%
Henkilöt (%), asumiskustannusten tulo-osuus (netto) yli 40 %:
%
Asumismenojen tulo-osuus (brutto %), keskiarvo:
%
Asumismenojen tulo-osuus (netto %), keskiarvo:
%
Asumismenojen tulo-osuus (brutto %), mediaani:
%
Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani:
%
28.2.2024
12.3.2020
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_12g9_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kotitalouksien lukumäärä , Henkilöitä perusjoukossa , Asuntokunnan keskikoko, henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 26

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valittu 1 Yhteensä 21

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki kotitaloudet , 1 Yhden hengen taloudet , 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa. Kiinteistövero on luettu asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.
Tilastoyksikkö: Kotitalous
Tulokäsite: Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) ja kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) asumiskustannusten jälkeen.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).

Asunnon hallintasuhde

Kotitalouden varsinainen asunto ryhmitellään hallintasuhteen mukaan seuraavasti: omistusasunto (oma talo, oma asunto-osake), vuokra-asunto (vuokra-asunto, asumisoikeusasunto tai osa-omistusasunto), muu hallintasuhde (esim. syytinki, sukulaisuus)

Kotitalouden elinvaihe

Elinvaiheluokituksella erotellaan kotitalouksien elämänvaiheet, jotka yleensä eroavat tuloiltaan ja kulutukseltaan. Elinvaiheluokitus muodostetaan kotitaloustyypin, viitehenkilön iän ja lasten iän perusteella.