Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13dp -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus asuntokunnan aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Asuntoväestö, henkilöä:
Lukumäärä
Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista):
Lukumäärä
Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista):
Prosentti
Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista):
Lukumäärä
Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista):
Prosentti
Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 50 % mediaanista):
Lukumäärä
Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista):
Prosentti
Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (kiinteä raja 60 % v. 2021 mediaanista):
Lukumäärä
Pienituloisuusaste (kiinteä raja 60 % v. 2021 mediaanitulosta):
Prosentti
Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (kiinteä raja 60 % v. 2017 mediaanitulosta):
Lukumäärä
Pienituloisuusaste (kiinteä raja 60 % v. 2017 mediaanitulosta):
Prosentti
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
Euroa
Pienituloisten mediaanitulo (raja 60 % mediaanista):
Euroa
Pienituloisten mediaanitulo (raja 50 % mediaanista):
Euroa
Köyhyyskuilu (raja 60 % mediaanista):
Prosentti
Köyhyyskuilu (raja 50 % mediaanista):
Prosentti
19.12.2024
10.12.2021
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_13dp_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista) , Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista) ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki yhteensä , 1 aikuinen , 1 aikuinen, alle 25 vuotta ,

Valittu 0 Yhteensä 30

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Taulukon tiedot on laskettu kokonaisaineistopohjaisesti, eikä niitä voi verrata otospohjaisesti laskettuihin pienituloisuustietoihin (ks. käsitteet ja määritelmät sekä tulonjakotilaston laatuseloste).

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin.

Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)

Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)

Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (kiinteä raja 60 % v. 2021 mediaanista)

Kiinteä pienituloisuusraja tarkoittaa euromääräistä pienituloisuusrajaa, joka ei muutu vuosittain (vain rahan arvon muutos huomioidaan). Tavallisesti suhteellinen pienituloisuusraja muuttuu euromääräisesti vuosittain, mikäli koko väestön tulomediaani muuttuu.

Pienituloisuusaste (kiinteä raja 60 % v. 2017 mediaanitulosta)

Kiinteä pienituloisuusraja tarkoittaa euromääräistä pienituloisuusrajaa, joka ei muutu vuosittain (vain rahan arvon muutos huomioidaan). Tavallisesti suhteellinen pienituloisuusraja muuttuu euromääräisesti vuosittain, mikäli koko väestön tulomediaani muuttuu.

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Ekvivalentti tulo eli asuntokunnan (tai kotitalouden) käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko) . Kun tilastoyksikkö on henkilö, ekvivalentti tulo kuvaa henkilön taloudellisen toimeentulon tasoa laajemmin kuin henkilökohtaiset tulot.

Pienituloisten mediaanitulo (raja 60 % mediaanista)

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Pienituloisten mediaanitulo (raja 50 % mediaanista)

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden

Köyhyyskuilu (raja 60 % mediaanista)

Mediaaniköyhyyskuilu (median poverty gap). Pienituloisten mediaanitulon etäisyys pienituloisuusrajasta prosentteina.

Köyhyyskuilu (raja 50 % mediaanista)

Mediaaniköyhyyskuilu (median poverty gap). Pienituloisten mediaanitulon etäisyys pienituloisuusrajasta prosentteina.