Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13vi -- Pienituloisuusrajat erityyppisissä asuntokunnissa, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Pienituloisuusraja 60 % mediaanista (euroa):
Euroa
Pienituloisuusraja 50 % mediaanista (euroa):
Euroa
19.12.2024
19.12.2022
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_13vi_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1 aikuinen , 1 aikuinen, 1 alle 14-v. lapsi , 1 aikuinen, 2 alle 14-v. lasta ,

Valittu 0 Yhteensä 15

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Koko väestön euromääräinen pienituloisuusraja lasketaan koko väestön kulutusyksikkökohtaisen mediaanitulon pohjalta.