Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13g4 -- Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan, 2019-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
18.1.2024
Opiskelijat:
Lukumäärä
Työlliset opiskelijat:
Lukumäärä
Opiskelijoiden työllisyysaste, %:
Prosentti
2.1.2023
Tilastokeskus, työssäkäynti
001_13g4_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 18 , 19 ,

Valittu 0 Yhteensä 29

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Perusopetus, vuosiluokat 7-9 , Lisäopetus ,

Valittu 0 Yhteensä 15

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Tietoja on korjattu18.1.2024 vuoden 2021 osalta.
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Tilaston viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko (25.-31.12.). Tilastossa käytetään viimeisintä saatavilla olevaa aluejakoa.

Tiedot

Opiskelijat

Opiskelija on 18-64-vuotias henkilö, joka on ollut kirjoilla tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tai koulutuksessa, joka ei johda tutkintoon 20.9, on opiskellut työvoimakoulutuksessa tilastovuoden lopussa tai saanut opintotukea syyslukukaudella, jolloin opiskelu voi olla myös ulkomailla suoritettavaa. Opiskelijat asuvat tilastovuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti Suomessa.

Työlliset opiskelijat

Työlliset opiskelijat ovat sellaisia opiskelijoita, joilla oli ansiotyö tilastovuoden viimeisellä viikolla.

Opiskelijoiden työllisyysaste, %

18-64-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden prosenttiosuus samanikäisistä opiskelijoista.