Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11ra -- Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
26.5.2023
Väestö 31.12.:
Lukumäärä
Väkiluvun muutos:
Lukumäärä
Väkiluvun muutos, %:
%
Alle 15-vuotiaiden osuus, %:
%
15-64-vuotiaiden osuus, %:
%
65 vuotta täyttäneiden osuus, %:
%
Väestöllinen huoltosuhde:
Suhdeluku
Taloudellinen huoltosuhde:
Suhdeluku
Keski-ikä, molemmat sukupuolet:
Vuosi
Keski-ikä, miehet:
Vuosi
Keski-ikä, naiset:
Vuosi
Suomenkielisiä:
Lukumäärä
Suomenkielisten osuus, %:
%
Ruotsinkielisiä:
Lukumäärä
Ruotsinkielisten osuus, %:
%
Saamenkielisiä:
Lukumäärä
Vieraskielisiä:
Lukumäärä
Vieraskielisten osuus, %:
%
Ulkomaan kansalaisia:
Lukumäärä
Ulkomaan kansalaisten osuus, %:
%
Ulkomailla syntyneitä:
Lukumäärä
Ulkomailla syntyneiden osuus, %:
%
Ulkomaalaistaustaisia:
Lukumäärä
Ulkomaalaistaustaisten osuus, %:
%
Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, %:
%
Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, %:
%
Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, %:
%
Maapinta-ala, km²:
Neliökilometri
Väestöntiheys:
Henkilöitä per neliökilometri
Alueella syntyneitä, jotka ovat Suomen väestössä:
Lukumäärä
Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet alueella:
Lukumäärä
Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet muualla:
Lukumäärä
Asuinalueellaan syntyneiden osuus, %:
%
Syntymäalueellaan asuvien osuus, %:
%
Kaupunkialueella asuvien osuus, %:
%
Sisemmällä kaupunkialueella asuvien osuus, %:
%
Ulommalla kaupunkialueella asuvien osuus, %:
%
Kaupungin kehysalueella asuvien osuus, %:
%
Maaseutualueella asuvien osuus, %:
%
Maaseudun paikalliskeskuksissa asuvien osuus, %:
%
Kaupungin läheisellä maaseudulla asuvien osuus, %:
%
Ydinmaaseudulla asuvien osuus, %:
%
Harvaan asutulla maaseudulla asuvien osuus, %:
%
29.3.2024
29.3.2019
Tilastokeskus, väestörakenne
001_11ra_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Väestö 31.12. , Väkiluvun muutos , Väkiluvun muutos, % ,

Valittu 1 Yhteensä 43

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 551

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 33

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Historiallisen tilastotiedon opas, ks. linkki

Väestötilastoja vuodesta 1750 lähtien on digitoitu pdf-muotoon Kansalliskirjaston Doria-palveluun:
Väestörakenne ja Väestönmuutokset -julkaisuja Doriassa
Väestölaskenta-julkaisuja Doriassa

---

Alue

Tilastossa käytetään 1.1.2023 aluejakoa koko aikasarjassa. Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina.

Tiedot

Väestö 31.12.

Väkiluku tilastoajanjakson lopussa.

Väkiluvun muutos

Väkiluvun muutos eli kokonaismuutos on kahden peräkkäisen tilastoajanjakson väkilukujen erotus.

Väkiluvun muutos, %

Väkiluvun muutos eli kokonaismuutos on kahden peräkkäisen tilastoajanjakson väkilukujen erotus. Erotus on jaettu edellisen tilastoajanjakson väkiluvulla ja kerrottu sadalla.

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään. Saatu luku on kerrottu sadalla.

Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde lasketaan jakamalla ei-työllisten määrä, eli työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, työllisten määrällä. Saatu luku on kerrottu sadalla.

Keski-ikä, molemmat sukupuolet

Keski-ikä lasketaan summaamalla henkilöiden iät yhteen ja jakamalla summa henkilöiden määrällä. Ikänä käytetään henkilön ikää kokonaisina täytettyinä vuosina, johon on lisätty 0,5 vuotta.

Keski-ikä, miehet

Keski-ikä lasketaan summaamalla henkilöiden iät yhteen ja jakamalla summa henkilöiden määrällä. Ikänä käytetään henkilön ikää kokonaisina täytettyinä vuosina, johon on lisätty 0,5 vuotta.

Keski-ikä, naiset

Keski-ikä lasketaan summaamalla henkilöiden iät yhteen ja jakamalla summa henkilöiden määrällä. Ikänä käytetään henkilön ikää kokonaisina täytettyinä vuosina, johon on lisätty 0,5 vuotta.

Suomenkielisiä

Kielet (ISO 639-1)

Suomenkielisten osuus, %

Kielet (ISO 639-1)

Ruotsinkielisiä

Kielet (ISO 639-1)

Ruotsinkielisten osuus, %

Kielet (ISO 639-1)

Saamenkielisiä

Kielet (ISO 639-1)

Vieraskielisiä

Kielet (ISO 639-1)
Vieraat kielet ovat muut kuin suomi, ruotsi ja saame

Vieraskielisten osuus, %

Kielet (ISO 639-1)
Vieraat kielet ovat muut kuin suomi, ruotsi ja saame

Ulkomaan kansalaisia

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomaan kansalaisten osuus, %

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomailla syntyneitä

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomailla syntyneiden osuus, %

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomaalaistaustaisia

Syntyperä ja taustamaa -tieto on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ulkomaalaistaustaisten osuus, %

Syntyperä ja taustamaa -tieto on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, %

Uskontokunta on muodostettu Tilastokeskuksessa seurakuntatiedon perusteella.

Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, %

Uskontokunta on muodostettu Tilastokeskuksessa seurakuntatiedon perusteella.

Maapinta-ala, km²

Lähde: Maanmittauslaitos

Väestöntiheys

Asukkaita / km²

Alueella syntyneitä, jotka ovat Suomen väestössä

Vuoden lopun väestöön kuuluvat henkilöt, jotka ovat syntyneet alueella.

Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet alueella

Vuoden lopun väestöön kuuluvat ja alueella vakituisesti asuvat henkilöt, jotka ovat syntyneet alueella. Ts. henkilöiden syntymäalue on sama kuin asuinalue.

Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet muualla

Vuoden lopun väestöön kuuluvat ja alueella vakituisesti asuvat henkilöt, jotka eivät ole syntyneet alueella. Ts. henkilöiden syntymäalue ei ole sama kuin asuinalue.

Asuinalueellaan syntyneiden osuus, %

Alueella syntyneiden vakituisten asukkaiden osuus alueen vakituisesta väestöstä.
Esim. Vuoden 2017 lopussa Helsingissä vakituisesti asuvista henkilöistä 40,4 % oli syntynyt Helsingissä.

Syntymäalueellaan asuvien osuus, %

Alueella syntyneiden vakituisten asukkaiden osuus kaikista alueella syntyneistä vuoden lopun väestöön kuuluvista henkilöistä.
Esim. Vuoden 2017 lopussa väestöön kuuluvista Helsingissä syntyneistä henkilöistä 52,4 % asui vakituisesti Helsingissä.

Kaupunkialueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Sisemmällä kaupunkialueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ulommalla kaupunkialueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Kaupungin kehysalueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Maaseutualueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Maaseudun paikalliskeskuksissa asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Kaupungin läheisellä maaseudulla asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ydinmaaseudulla asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Harvaan asutulla maaseudulla asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.