Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ks -- Asuntokuntien velat, velkaantumisaste ja tulot asuntokunnan rakenteen ja velkaantumisasteen mukaan, vuoden 2021 rahassa, 2002-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
21.12.2022
Velat yhteensä (euroa):
euroa
Velkaantumisaste (%):
prosentti
Käytettävissä oleva rahatulo (euroa):
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo, keskiarvo (euroa):
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo, mediaani (euroa):
euroa
Asuntokuntien lukumäärä:
lukumäärä
20.12.2023
21.12.2022
Tilastokeskus, velkaantumistilasto
078_13ks_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki asuntokunnat , Velalliset asuntokunnat , Asuntovelalliset asuntokunnat ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki asuntokunnat , 0-99 % , 100-199 % ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: asuntokunta.

Asuntokunnat

Muiden velkojen määrittely on muuttunut vuonna 2012, ks. Käsitteet ja määritelmät.

Asuntokunnat

Kaikkien asuntokuntien korkoihin sisältyvät myös niiden asuntokuntien maksamat korot, joilla ei ollut velkaa vuoden lopussa.