Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

139b -- Ympäristöverot toimialoittain, 2008-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
26.4.2023
Energiaverot (Milj. eur):
Miljoonaa euroa
Päästöverot (Milj. eur):
Miljoonaa euroa
Liikenneverot (Milj. eur):
Miljoonaa euroa
Resurssiverot (Milj. eur):
Miljoonaa euroa
Ympäristöverot yhteensä (Milj. eur):
Miljoonaa euroa
26.4.2024
1.9.2021
Tilastokeskus, ympäristöverot
001_139b_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valittu 1 Yhteensä 14

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Toimialat ja kotitaloudet yhteensä , Toimialat, yhteensä (00-99) , Kotitaloudet, yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 88

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio - ei yhtään

Toimiala (TOL 2008)

Toimialaluokitus, ympäristötilinpidon käyttämä 64 toimialaluokkaa sisältävä luokitus. Toimialaluokitus jaottelee yksiköt toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä eli jalostusarvosta. Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota (TOL).

Tiedot

Energiaverot (Milj. eur)

Energiaverot, miljoonaa euroa. Energiaveroihin kuuluvat polttoaineista maksettavat verot, sähkövero sekä huoltovarmuusmaksut. Myös päästökauppaan kuuluvat päästöoikeudet ovat osa energiaveroja.

Päästöverot (Milj. eur)

Päästöverot, miljoonaa euroa. Päästöveroja ovat pakkauksiin kohdistuvat verot, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumaksut ja jätevero.

Liikenneverot (Milj. eur)

Liikenneverot, miljoonaa euroa. Liikenneverot käsittävät auto- ja ajoneuvo- sekä moottoriajoneuvoveron.

Resurssiverot (Milj. eur)

Resurssiverot, miljoonaa euroa. Resurssiveroihin kuuluvat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.

Ympäristöverot yhteensä (Milj. eur)

Ympäristöverot yhteensä, miljoonaa euroa.