Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ll -- Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat, 2020-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
27.9.2023
Korkotuotot:
Tuhatta euroa
(Korkokulut):
Tuhatta euroa
RAHOITUSKATE:
Tuhatta euroa
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta):
Tuhatta euroa
Osinkotulot:
Tuhatta euroa
Palkkiotulot:
Tuhatta euroa
(Palkkiokulut):
Tuhatta euroa
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot:
Tuhatta euroa
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto:
Tuhatta euroa
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto:
Tuhatta euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto:
Tuhatta euroa
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto:
Tuhatta euroa
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto:
Tuhatta euroa
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto:
Tuhatta euroa
Liiketoiminnan muut tuotot:
Tuhatta euroa
(Liiketoiminnan muut kulut):
Tuhatta euroa
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO:
Tuhatta euroa
(Hallinnon kulut):
Tuhatta euroa
josta:(Henkilöstökulut):
Tuhatta euroa
josta: (Muut hallinnon kulut):
Tuhatta euroa
(Poistot):
Tuhatta euroa
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto:
Tuhatta euroa
(Varaukset / (-) varausten peruutukset):
Tuhatta euroa
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina):
Tuhatta euroa
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus):
Tuhatta euroa
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus):
Tuhatta euroa
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo:
Tuhatta euroa
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin:
Tuhatta euroa
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä:
Tuhatta euroa
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA:
Tuhatta euroa
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin):
Tuhatta euroa
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN:
Tuhatta euroa
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen:
Tuhatta euroa
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO:
Tuhatta euroa
28.9.2023
8.4.2022
Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
001_13ll_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Korkotuotot , (Korkokulut) , RAHOITUSKATE ,

Valittu 1 Yhteensä 34

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ..
1) Ei yhtään havaintoa.
2) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.
Pyöristyksistä johtuen loppu- ja alaerien summat voivat poiketa toisistaan (-/+ 1000 euroa)