Alkuun
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

13lm -- Sijoituspalveluyritysten taseet, 2021

Valitse muuttujat

Kyllä
29.9.2022
VASTAAVAA:
tuhatta euroa
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset:
tuhatta euroa
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat:
tuhatta euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat:
tuhatta euroa
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta:
tuhatta euroa
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa, vastaavaa:
tuhatta euroa
Aineelliset hyödykkeet:
tuhatta euroa
Aineettomat hyödykkeet:
tuhatta euroa
Verosaamiset:
tuhatta euroa
Muut varat:
tuhatta euroa
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät:
tuhatta euroa
VARAT YHTEENSÄ:
tuhatta euroa
VASTATTAVAA:
tuhatta euroa
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat:
tuhatta euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat:
tuhatta euroa
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat:
tuhatta euroa
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat):
tuhatta euroa
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa, vastattavaa:
tuhatta euroa
Varaukset:
tuhatta euroa
Verovelat:
tuhatta euroa
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma:
tuhatta euroa
Muut velat:
tuhatta euroa
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat:
tuhatta euroa
VELAT YHTEENSÄ:
tuhatta euroa
Pääoma:
tuhatta euroa
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan:
tuhatta euroa
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma):
tuhatta euroa
Muu pääoma:
tuhatta euroa
Kertyneet muun laajan tuloksen erät:
tuhatta euroa
Kertyneet voittovarat:
tuhatta euroa
Uudelleenarvostusrahastot:
tuhatta euroa
Muut rahastot:
tuhatta euroa
(-) Omat osakkeet:
tuhatta euroa
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio:
tuhatta euroa
(-) Väliosingot:
tuhatta euroa
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet]:
tuhatta euroa
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ:
tuhatta euroa
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ:
tuhatta euroa
28.9.2023
8.4.2022
Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
085_13lm_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: VASTAAVAA , Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset , Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat ,

Valittu 1 Yhteensä 42

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ..
1) Ei yhtään havaintoa.
2) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.
Pyöristyksistä johtuen loppu- ja alaerien summat voivat poiketa toisistaan (-/+ 1000 euroa)