Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 142y -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 152591 Päivitetty: 20230818 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., X Tuntematon (579)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 2. 143b -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 60529 Päivitetty: 20230818 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (50)
  5. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 3. 143c -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25197 Päivitetty: 20230818 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Koulutusaste: Yhteensä, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, 5 Alin korkea-aste, ..., 9, X Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (8)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (13)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 4. 143d -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen (4-numeroinen tutkintokoodi) mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 148722 Päivitetty: 20230818 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusluokitus: SSS Yhteensä, 3011 Ylioppilastutkinto, 3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste, 3111 Opettajankoulutus, keskiaste, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (476)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)