Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

003 -- Toimipaikat kunnittain 2013-2017

Valitse muuttujat

Ei
24.1.2019
1 000 €
7.12.2016
Tilastokeskus
alyr_003_201700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Alueet yhteensä , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 322

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain ja alueittain. Perusmuuttujia ovat toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto, henkilöstön lukumäärä sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvo.
. = Tietoa on epälooginen esitettäväksi.
.. = Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
- = Tieto nolla tai käsitteellisesti puuttuva.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät

Kunta

Käytetty alueluokitus perustuu julkaisuun Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot v. 2016.

Vuosi

Vuosi, jota tilastotiedot koskevat.

Tiedot

Toimipaikkojen lukumäärä

Toimipaikkojen lukumäärä.

Henkilöstön lukumäärä yhteensä

Henkilöstön lukumäärä käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.

Liikevaihto 1 000 €

Varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Liikevaihto/henkilö 1 000 €

Liikevaihto per henkilö keskimäärin