Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

136a -- Asuntokauppojen lukumäärät ja arvot, 2015-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.5.2021
Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti:
lkm
Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen:
lkm
Asuntokauppojen arvo vuoteen 2019 asti:
miljoonaa euroa
Asuntokauppojen arvo alkaen vuodesta 2020:
miljoonaa euroa
Keskipinta-ala:
m2
28.1.2022
4.5.2021
Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
027_136a_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Pääkaupunkiseutu (PKS) , Muu Suomi (koko maa pl. PKS) ,

Valittu 0 Yhteensä 15

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärä- ja arvotiedot ja siten koko kaupan lukumäärä-arvotiedot eivät ole aineistonmuutoksen takia täysin vertailukelpoiset aiempiin ajankohtiin vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Talotyyppi

Luokitus, joka luokittelee asunnot eri tyyppeihin. Esimerkiksi kerrostalot, rivitalot, pientalot. Rivitalotietoihin sisältyvät myös osakeasuntomuotoiset pientalot.

Alue

Alue

Tiedot

Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti

Asuntokauppojen lukumäärä ko. ajanjaksolla. Uusien osakeasuntojen aineisto kattaa arviolta 70 prosenttia kotitalouksien ostamista uudiskohteista.

Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti

Vanhojen omakotitalojen lukumäärä kuvaa omalla tontilla sijaitsevien myytyjen pientalojen lukumäärää.

Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti

Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat omakotitaloille ja paritaloille myönnettyihin rakennuslupiin. Tietoja uusien omakotitalojen rakennusluvista ei ole laskettu suuralueille.

Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti

Viimeisimmän neljänneksen vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät estimoidaan tarvittaessa käyttäen tietoa kiinteistönvälittäjien kautta myydyistä asunnoista. Tiedot tarkentuvat tuoreimman neljänneksen osalta sitä mukaa, kun varainsiirtoverotietoja kertyy.

Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen

Asuntokauppojen lukumäärä ko. ajanjaksolla. Uusien osakeasuntojen aineisto kattaa arviolta 70 prosenttia kotitalouksien ostamista uudiskohteista.

Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen

Vanhojen omakotitalojen lukumäärä kuvaa omalla tontilla sijaitsevien myytyjen pientalojen lukumäärää.

Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen

Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat omakotitaloille ja paritaloille myönnettyihin rakennuslupiin. Tietoja uusien omakotitalojen rakennusluvista ei ole laskettu suuralueille.

Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen

Viimeisimmän neljänneksen vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät estimoidaan tarvittaessa käyttäen tietoa kiinteistönvälittäjien kautta myydyistä asunnoista. Tiedot tarkentuvat tuoreimman neljänneksen osalta sitä mukaa, kun varainsiirtoverotietoja kertyy.

Asuntokauppojen arvo vuoteen 2019 asti

Asuntokauppojen yhteenlaskettu arvo euroissa. Asuntokaupan kokonaisarvon laskennassa eivät ole mukana uudet omakotitalot. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupan arvot eivät ole aineistomuutoksen takia täysin vertailukelpoiset alkaen vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä.

Asuntokauppojen arvo alkaen vuodesta 2020

Asuntokauppojen yhteenlaskettu arvo euroissa. Asuntokaupan kokonaisarvon laskennassa eivät ole mukana uudet omakotitalot. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupan arvot eivät ole aineistomuutoksen takia täysin vertailukelpoiset alkaen vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä.

Keskipinta-ala

Myytyjen asuntojen keskimääräinen pinta-ala tai niiden omakotitalojen pinta-ala, joille haettu rakennuslupaa