Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

901 -- Sähköntuotannon energialähteiden kulutus tuotantotavoittain

Valitse muuttujat

Ei
18.12.2015
PJ, TWh, %
23.3.2016
18.12.2015
Energiateollisuus ry
ehk_901_201400
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vesivoima, TJ , Tuulivoima, TJ , Aurinkovoima, TJ ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vesivoima , Tuulivoima , Aurinkovoima ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Polttoainekohtaiset ennakkotiedot ovat laskennallisia edellisvuotisten tuotantojen suhteessa.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineet on jaettu sähkölle ja lämmölle tuotantojen suhteessa (energiamenetelmä).
Vesi- ja tuulivoima ja sähkön nettotuonti on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 TJ/GWh)
ja ydinenergia on laskettu 33 %:n hyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 TJ/GWh).
Hiili sisältää kivihiilen lisäksi masuuni- ja koksikaasun, koksin sekä muut hiilituotteet.
Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. biokaasun ja sekapolttoaineiden biohajoavan osuuden.
Sisältää mm. sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden, muovi- ja ongelmajätteen, vedyn sekä teollisuusden reaktio- ja sekundäärilämmön.
Sisältää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta aiheutuvat CO2-päästöt.