Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

902 -- Sähkön tuotannon energialähteet

Valitse muuttujat

Ei
11.6.2014
TJ, %
31.3.2015
24.3.2014
Energiateollisuus ry, VTT
ehk_902_201300
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vesivoima , Tuulivoima , Ydinenergia ,

Valittu 0 Yhteensä 14

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 0 Yhteensä 44

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Energialähteiden kulutus

Korjattu 9.6.2014 vuosien 2002-2012 vesivoiman, tuulivoiman, ydinenergian, kivihiilen, öljyn, maakaasun, turpeen ja puun tietoja sekä vuoden 2013 ennakkotiedoista sähkön nettotuonti ja YHTEENSÄ.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti suoraan saadun sähkön mukaisina. Ydinenergia lasketaan ydinvoimasta 33 %:n hyötysuhteen avulla.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineet on pääperiatteessa jaettu siten, että lämmölle lasketaan vaihtoehtoisen erillistuotannon polttoaineet
(90 %:n hyötysuhteella) ja sähkölle lisäpolttoaine, joka tarvitaan sähkön tuottamiseen. Käytännössä lauhdesähkölle sekä kaukolämmön ja teollisuuden
yhteistuotannolle on annettu kiinteät kulutussuhteet, joiden avulla laitosten vuosituotannoille on laskettu laskennallinen polttoaineen kulutus,
joka normeerataan vastaamaan toteutunutta kokonaiskulutusta.
Polttoaineiden jakomenetelmälle on tulossa rinnakkainen laskentatapa, joka perustuu ns. hyödynjakomenetelmään.