Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

908 -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa ammatin ja sukupuolen mukaan työssäkäyntitilaston mukaan 2000-2009

Valitse muuttujat

Ei
16.8.2012
henkilöä
14.8.2012
Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot
klt_908_200900
StatFin
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko väestö , Koko työllinen työvoima , Kulttuuriammattien työllinen työvoima yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 51

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2000 , 2004 , 2005 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
- = Tietoa ei ole tai sitä ei voida esittää

Ammatti

Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2001, joka perustuu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) maailmanlaajuiseen
ammattiluokitukseen ISCO-88:aan.

Ammatti

Taide, muotoilu ja taidekäsityö yhteensä

Sisältää ammattiluokat
2415,
24551,
2452,
24711,
7312,
7330,
2453,
2454,
24552,
3473 ja
3474

Kulttuurihallinto sekä museo-, kirjasto- ja arkistotyö yhteensä

Sisältää ammattiluokat
12294,
24311,
24312,
2432 ja
4141

Mainonta

Ssisältää ammattiluokat
1237
21492
24191
24514

Journalistinen sekä elokuva- ja valokuva-alan työ

Sisältää ammattiluokat
24511
24512
24513
3472
3132
34712
3131
7344
8224
245

Graafisen alan työ

Sisältää ammattiluokat
7341
7342
7343
7345
7346
8251
8252
3139
31192

Matkailualan työ

Sisältää ammattiluokat
3414
4221
5113