Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12ml -- Kuntien tunnuslukuja, 2015-2020

Valitse muuttujat

Ei
10.9.2021
Toimintakate, euroa / asukas:
euroa/asukas
Vuosikate, euroa / asukas:
euroa/asukas
Verotulot, euroa / asukas:
euroa/asukas
Valtionosuudet, euroa / asukas:
euroa/asukas
Vuosikate % poistoista:
%
Investointien omahankintameno:
tuhatta euroa
Investointien tulorahoitus, %:
%
Rahavarat 31.12., euroa / asukas:
euroa/asukas
Omavaraisuusaste, %:
%
Kertynyt ali- / ylijäämä, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Kertynyt ali- / ylijäämä, euroa / asukas:
euroa/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus, %:
%
Lainakanta, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Lainakanta, euroa / asukas:
euroa/asukas
Lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas:
euroa/asukas
Lainasaamiset, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Konsernin vuosikate % poistoista:
%
Konsernin vuosikate, euroa / asukas:
euroa/asukas
Konsernin investointien omahankintameno:
tuhatta euroa
Konsernin investointien tulorahoitus, %:
%
Konsernin kertynyt ali- / ylijäämä, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Konsernin kertynyt ali- / ylijäämä, euroa / asukas:
euroa/asukas
Konsernin lainakanta, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Konsernin lainakanta, euroa / asukas:
euroa/asukas
Konsernin lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas:
euroa/asukas
Konsernin lainasaamiset, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas:
euroa/asukas
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa:
tuhatta euroa
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas:
euroa/asukas
10.9.2021
30.3.2020
Kuntatalous, Tilastokeskus
004_12ml_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Toimintakate, euroa / asukas , Vuosikate, euroa / asukas , Verotulot, euroa / asukas ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MA1 MANNER - SUOMI , MK01 Uusimaa ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
Aluejako on kunkin tilastovuoden mukainen.

Tiedot

Vuosikate % poistoista

Vuosikate % poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Investointien omahankintameno

Investointien omahankintamenot = Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin

Investointien tulorahoitus, %

Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Vastattavaa yhteensä - Saadut ennakot) x 100

Kertynyt ali- / ylijäämä, 1 000 euroa

Kertynyt alijäämä/ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Kertynyt ali- / ylijäämä, euroa / asukas

Kertynyt alijäämä/ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Toimintatuotot + Verotulot + Valtionosuudet) x 100

Lainakanta, 1 000 euroa

Lainakanta = Vieras pääoma - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat - Liittymismaksut ja muut velat

Lainakanta, euroa / asukas

Lainakanta = Vieras pääoma - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat - Liittymismaksut ja muut velat

Lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa

Lainat ja vuokravastuut = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut ja muut velat) + Vuokravastuut yhteensä

Lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas

Lainat ja vuokravastuut = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut ja muut velat) + Vuokravastuut yhteensä

Lainasaamiset, 1 000 euroa

Lainasaamiset = Joukkovelkakirjalainasaamiset + Muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa)

Konsernin vuosikate % poistoista

Konsernin vuosikate % poistoista = 100 x Konsernin vuosikate / (Konsernin suunnitelman mukaiset poistot + Konsernin arvonalentumiset)

Konsernin investointien omahankintameno

Konsernin investointien omahankintameno = Konsernin investointimenot - Konsernin rahoitusosuudet investointimenoihin

Konsernin investointien tulorahoitus, %

Konsernin investointien tulorahoitus = 100 x Konsernin vuosikate / Konsernin investointien omahankintameno

Konsernin kertynyt ali- / ylijäämä, 1 000 euroa

Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä = Konsernin edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Konsernin tilikauden ylijäämä/alijäämä

Konsernin kertynyt ali- / ylijäämä, euroa / asukas

Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä = Konsernin edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Konsernin tilikauden ylijäämä/alijäämä

Konsernin lainakanta, 1 000 euroa

Konsernin lainakanta = Konsernin korollinen vieras pääoma

Konsernin lainakanta, euroa / asukas

Konsernin lainakanta = Konsernin korollinen vieras pääoma

Konsernin lainat ja vuokravastuut, 1 000 euroa

Konsernin lainat ja vuokravastuut = Konsernin korollinen vieras pääoma + Konsernin vuokravastuut yhteensä

Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas

Konsernin lainat ja vuokravastuut = Konsernin korollinen vieras pääoma + Konsernin vuokravastuut yhteensä

Konsernin lainasaamiset, 1 000 euroa

Konsernin lainasaamiset = Konsernin joukkovelkakirjalainasaamiset + Konsernin muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa)

Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa

Käyttökustannukset = Toimintakulut yhteensä + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut

Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa

Käyttötuotot = Toimintatuotot yhteensä + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön + Valmistevarastojen muutos

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa

Nettokäyttökustannukset = Käyttökustannukset - Käyttötuotot

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas

Nettokäyttökustannukset = Käyttökustannukset - Käyttötuotot

Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa

Käyttökustannukset = Toimintakulut yhteensä + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut

Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa

Käyttötuotot = Toimintatuotot yhteensä + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön + Valmistevarastojen muutos

Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa

Nettokäyttökustannukset = Käyttökustannukset - Käyttötuotot

Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas

Nettokäyttökustannukset = Käyttökustannukset - Käyttötuotot