Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

007 -- Maarakennuskustannusindeksi, M, K, S ja H-indeksit

Valitse muuttujat

Ei
23.10.2018
pisteluku
23.11.2018
23.10.2018
Tilastokeskus
maku_007_201809
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 29

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Vuosi

Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee.

Kuukausi

Tilastokuukausi on se kalenterikuukausi, jota tilasto koskee. Vuosikeskiarvo, so. kuukaudet yhteensä, lasketaan kuukausittaisten indeksipistelukujen keskiarvona.

Indeksi

M-, K-, S- ja H-indeksit ovat indeksiehtoindeksejä. Ne eivät sisällä palkkoja, välillisiä palkkoja ja matka- ja päivärahoja. Perusvuosilla 2010=100 ja 2005=100 M-indeksi on kokonaisindeksi ilman betonirakenteita, K-indeksi on kalliorakenteiden indeksi, S-indeksi on betonirakenteiden indeksi ja H-indeksi on kunnossapidon indeksi. Aiemmilla perusvuosilla M-indeksi on kokonaisindeksi ilman sillanrakennustyötä, K-indeksi on kalliorakennustyön indeksi, S-indeksi on siltarakennustyön indeksi ja H-indeksi on hoidon ja kunnossapidon indeksi. H-indeksin tuottaminen on aloitettu perusvuodesta 1995=100.

Perusvuosi

Aikasarjan perusajankohtaa kutsutaan perusvuodeksi. Perusvuotena käytetään pääasiassa viidellä jaollista vuotta. Julkistuksissa merkintänä perusvuodelle on esimerkiksi 2000 = 100 tai 2005 = 100. Perusvuoden indeksipistelukujen keskiarvo on 100. Esimerkiksi kuukausittaisissa indekseissä perusvuoden kuukausien indeksipisteluvut kertovat tarkasteltavan muuttujan jakautumisesta eri kuukausille.

Tiedot

Pisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.