Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13gd -- Kiinnioton, pidätyksen, vangitsemisen ja ulkomaalaisen säilöönoton kesto iän ja sukupuolen mukaan, 2004-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
23.2.2023
Kesto alle 1 vrk:
lukumäärä
Kesto 1-1,9 vrk:
lukumäärä
Kesto 2-2,9 vrk:
lukumäärä
Kesto 3-3,9 vrk:
lukumäärä
Kesto 4-4,9 vrk:
lukumäärä
Kesto 5-5,9 vrk:
lukumäärä
Kesto 6-6,9 vrk:
lukumäärä
Kesto 1-1,9 viikkoa:
lukumäärä
Kesto 2-2,9 viikkoa:
lukumäärä
Kesto 3 viikkoa:
lukumäärä
Kesto 1-1,9 kk:
lukumäärä
Kesto 2-2,9 kk:
lukumäärä
Kesto 3 kk ja yli:
lukumäärä
Kesto ei tietoa:
lukumäärä
Kiinniotto vrk:t:
lukumäärä
Pidätys vrk:t:
lukumäärä
Vankeus vrk:t:
lukumäärä
Ulkomaalaisen säilössäpito vrk:t:
lukumäärä
23.2.2024
25.2.2022
Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto
001_13gd_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kesto alle 1 vrk , Kesto 1-1,9 vrk , Kesto 2-2,9 vrk ,

Valittu 1 Yhteensä 18

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valittu 1 Yhteensä 19

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 - 14 , 15 - 17 ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Rikokset, rikkomukset ja viranomaisten tehtävät yhteensä , RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ , 1 RIKOSLAKIRIKOKSET ,

Valittu 0 Yhteensä 108

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Säilössäpitoaika
Säilössäpitoaika on se aika, jonka henkilö on pakkokeinon perusteella kiinniotettuna, pidätettynä tai vangittuna. Kiinniotto- ja pidätysvuorokaudet on laskettu tunneista, vankeusvuorokaudet on laskettu päivämääristä.Förvarhållningstid

Pakkokeino

Pakkokeinot jaetaan usein kolmeen ryhmään: henkilöön kohdistuvat pakkokeinot, omaisuuteen kohdistuvat pakkokeinot ja tuomioistuimen määräämät pakkokeinot. Pakkokeinotilastossa pakkokeinot on kuitenkin luokiteltu siten, että ensin luetellaan henkilöön kohdistuneet pakkokeinot ja sitten omaisuuteen kohdistuneet pakkokeinot. Tuomioistuimen määräämät pakkokeinot erottuvat tilastossa siten, että pakkokeinon lyhenne päättyy O kirjaimeen. Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu (pakkokeinolaki 5a luku 2003/646) eivät ole mukana tässä tilastossa.

Pakkokeino

Osa pakkokeinoina tilastoitavista tapauksista, kuten lähestymiskiellot ja liiketoimintakiellot ovat kuulutustyyppisiä (etsintäkuulutuksia), jotka aiheuttavat toimenpiteitä, jos määräystä rikotaan.

Pakkokeino

Pakkokeinoista on säädetty pakkokeinolaissa (1987/450). Lisäksi poliisilaissa on säädetty kiinniotosta (ns. poliisilakiperusteinen kiinniotto). Ulkomaalaisiin erityistilanteissa (esimerkiksi maahantulomuodollisuudet tai pakolaisuus) kohdistettavista pakkokeinoista on säädetty ulkomaalaislaissa.

Pakkokeino

Pakkokeinopäätökseen kirjataan pakkokeinon peruste, pakkokeinon lainmukaiset yleisperusteet (yksi tai useampia).

Pakkokeino

Henkilön vapauteen kohdistuvissa pakkokeinoissa voidaan käyttää myös erityisperustetta (yksi tai useampia). Esimerkiksi tyypillinen erityisperuste on, että on pelättävissä, että syylliseksi epäilty lähtee pakoon.