Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

004 -- Tuottajahintaindeksit 2015=100 (CPA2015)

Valitse muuttujat

Ei
26.11.2018
pisteluku, kuukausimuutos, vuosimuutos
21.12.2018
26.11.2018
Tilastokeskus
$01_thi_004_201810
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 24

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kuukaudet yhteensä , Tammikuu , Helmikuu ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSSS Yhteensä , A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET , 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut ,

Valittu 0 Yhteensä 250

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Viimeisin tieto 2018/10 Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Luokitukset

Vuosi

Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee.

Kuukausi

Tilastokuukausi on se kalenterikuukausi, jota tilasto koskee. Vuosikeskiarvo, so. kuukaudet yhteensä, lasketaan kuukausittaisten indeksipistelukujen keskiarvona.

Indeksi

Tilasto: Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, Vientihintaindeksi, Tuontihintaindeksi, Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja Teollisuuden tuottajahintaindeksi. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä ensimmäistä kertaa markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden hintana on tuonnin cif-hinta + tullit. Indeksi kattaa toimialat (TOL2008) A-F eli maataloudesta rakentamiseen. Vientihintaindeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen (vapaasti aluksessa) kehitystä. Valuuttamääräiset vientihinnat muunnetaan euroiksi tilastokuukauden keskikurssilla. Indeksi kattaa toimialat A-E eli maataloudesta vesi- ja ympäristönhuoltopalveluihin.Tuontihintaindeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen (sisältävät kulut, vakuutukset ja rahdin) kehitystä. Valuuttamääräiset tuontihinnat muunnetaan euroiksi tilastokuukauden keskikurssilla. Indeksi kattaa toimialat A-E eli maataloudesta vesi- ja ympäristönhuoltopalveluihin. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi on vastaava tilasto kuin Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, mutta arvonlisä-, valmiste- ja autoverojen muutokset näkyvät tilastossa. Indeksi sisältää sekä kotimaisia tavaroita että tuontitavaroita. Indeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot. Välillisiä veroja ovat arvonlisäveron lisäksi erilaiset valmisteverot sekä autovero. Kotimaisten tavaroiden hinta muodostuu tehtaan hinnasta, arvonlisäverosta ja muista välillisistä veroista. Tuontitavaroiden hinta puolestaan muodostuu tuonnin cif-hinnasta, tulleista, arvonlisäverosta ja muista välillisistä veroista. Indeksi kattaa toimialat A-F eli maataloudesta rakentamiseen. Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa kotimaisten tuottajien myymien tavaroiden keskimääräistä hintojen muutosta. Indeksi sisältää sekä kotimaahan että ulkomaille myydyt tavarat. Kotimaassa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden hintana on niin sanottu veroton tehtaanhinta. Vientitavaroiden hintana on viejän saama hinta, joka on yleensä sama kuin viennin fob-hinta (vapaasti aluksessa). Indeksi kattaa toimialat B-E eli mineraaleista vesi- ja ympäristönhuoltopalveluihin. Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa kotimaisten tuottajien myymien tavaroiden keskimääräistä hintojen muutosta. Indeksi sisältää sekä kotimaahan että ulkomaille myydyt tavarat. Kotimaassa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden hintana on niin sanottu veroton tehtaanhinta. Vientitavaroiden hintana on viejän saama hinta, joka on yleensä sama kuin viennin fob-hinta (vapaasti aluksessa).

Hintakäsite

Hintakäsitteen mahdolliset arvot ovat yhteensä, kotimaa, tuonti ja vienti. Yhteensä muodostuu tilastosta riippuen joko kotimaasta ja tuonnista tai kotimaasta ja viennistä; Vienti- ja Tuontihintaindeksin kohdalla on käytössä vain muuttujan arvo yhteensä. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi sisältävät kotimaisia ja tuontitavaroita, joiden indeksipisteluvuista saadaan painotettuna keskiarvona indeksipisteluku yhteensä-muuttujalle. Vastaavasti Teollisuuden tuottajahintaindeksi sisältää kotimaahan ja ulkomaille myydyt tavarat, ja näiden indeksipistelukujen painotettuna keskiarvona saadaan yhteensä-muuttujan indeksipisteluku.

Tuotteet toimialoittain (CPA 2015, MIG)

CPA-luokitus on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palvelujen luokitus. CPA käsittää kaikki tavarat ja palvelut, jotka kukin on kohdistettu yhdelle EU:n toimialaluokituksen NACEn toimialalle.

Tiedot

Pisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Kuukausimuutos, %

Kuukausimuutos on indeksin suhteellinen muutos kuukautta aiemmasta ajankohdasta. Muutos ilmoitetaan yleensä prosentteina.

Vuosimuutos, %

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).