Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

015 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita 1966 - 2017

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Puhelin: 029 551 1000
Ei
1.3.2019
1.1.2000
Tilastokeskus
tjt_015_201700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) , Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) , Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot) ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Gini-kerroin (%) , Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10) , Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20) ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Indikaattorit laskettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 hinnoin.
Kulutusyksikkö: Modifioitu OECD-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Vuosien 1966-1981, 1987-1992 ja 1993-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Tulokäsite

Ekvivalentit tulot (kotitalouden tulot jaettuna muunnetuilla OECD-kulutusyksiköillä), henkilöpainotus.

Tiedot

Gini-kerroin (%)

Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10)

Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20)

Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.

Palma-kerroin (S90/S40-suhde)

Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.

Logaritminen keskipoikkeama

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.

Theil-indeksi

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.

Absoluuttinen Gini, €

Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.

1. desiili, €

Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)

Mediaani, €

Ekvivalenttien vuositulojen mediaani (euroraja, joka jakaa perusjoukon henkilöt kahteen osaan)

9. desiili, €

Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)