Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

016 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan 1966 - 2017

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Puhelin: 029 551 1000
Ei
1.3.2019
Lkm, euroa, %
1.1.2000
Tilastokeskus
tjt_016_201700
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki , 0-17 , 18-24 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

.. = otoskoko alle 30.
Pienituloisuusaste: Pienituloisten osuus kyseisessä väestöryhmässä.
Pienituloisia henkilöitä: Pienituloisia henkilöitä kyseisessä väestöryhmässä.
Pienituloisten mediaanitulo: Pienituloisten ekvivalentit mediaanitulot kyseisessä väestöryhmässä.
Köyhyysvaje: Pienituloisten tulomediaanin ja koko väestön pienituloisuusrajan erotus prosentteina rajasta.
Ekvivalenttitulo: Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden vuodessa.
Kulutusyksikkö: Modifioitu OECD-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Pienituloisuusrajat lasketaan vuosittain kaikkien kotitalouksien ekvivalenttitulon mediaanin perusteella.
Julkaisuissa käytetty virallinen pienituloisuusraja on 60 % mediaanitulosta ja tulokäsite käytettävissä olevat rahatulot.Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet