Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

128k -- Pienituloisuusrajat erityyppisissä kotitalouksissa, 1987-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
15.12.2021
1 henkilön talous:
euroa
1 aikuinen, 1 alle 14-v. lapsi:
euroa
1 aikuinen, 2 alle 14-v. lasta:
euroa
1 aikuinen, 3 alle 14-v. lasta:
euroa
1 aikuinen, 1 alle ja 1 väh. 14-v. lapsi:
euroa
2 aikuista:
euroa
2 aikuista, 1 alle 14-v. lapsi:
euroa
2 aikuista, 2 alle 14-v. lasta:
euroa
2 aikuista, 3 alle 14-v. lasta:
euroa
2 aikuista, 4 alle 14-v. lasta:
euroa
2 aikuista, 1 väh. 14-v. lapsi:
euroa
2 aikuista, 2 väh. 14-v. lasta:
euroa
2 aikuista, 1 alle ja 1 väh. 14-v. lapsi:
euroa
3 aikuista:
euroa
4 aikuista:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
euroa
15.12.2021
7.11.2019
Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
009_128k_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1 henkilön talous , 1 aikuinen, 1 alle 14-v. lapsi , 1 aikuinen, 2 alle 14-v. lasta ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valittu 1 Yhteensä 34

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tulokäsite: Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Koko väestön euromääräinen pienituloisuusraja lasketaan koko väestön kulutusyksikkökohtaisen mediaanitulon pohjalta. Pienituloisuusraja on 60 prosenttia kyseisen vuoden mediaanitulosta.