Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

003 -- Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100

Valitse muuttujat

Ei
15.8.2018
Pisteluku Kuukausimuutos Neljännesvuosimuutos Vuosimuutos
15.11.2018
15.8.2018
Tilastokeskus
$04_ttohi_003_2018q2
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 200000 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) , 201000 SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI , 202000 ENERGIA, VOITELUAINEET ,

Valittu 0 Yhteensä 44

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 24

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Viimeisin tieto 2018/q2 Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Luokitukset

Koodi

Tilastossa käytettävä luokitus koodeineen ja nimineen.

Vuosi

Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee.

Kausi

Tilastokuukaudet, vuosineljännekset ja koko vuosi.

Tiedot

Pisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Kuukausi-/neljännesvuosimuutos, %

Kuukausimuutos on indeksipisteluvun suhteellinen muutos kuukautta aiemmasta ajankohdasta ja vastaavasti nejännesvuosimuutos muutos edellisestä vuosineljänneksestä. Muutos ilmoitetaan yleensä prosentteina.

Vuosimuutos, %

Vuosimuutos on indeksipisteluvun suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).