Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

128z -- Väestöennuste 2019: Hedelmällisyyskertoimet äidin iän mukaan kunnittain, 2019-2040

Valitse muuttujat

Kyllä
30.9.2019
Hedelmällisyyskerroin, promillea (ennuste 2019):
promille
30.9.2021
30.9.2019
Väestöennuste, Tilastokeskus
007_128z_2019
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Akaa , Alajärvi , Alavieska ,

Valittu 0 Yhteensä 311

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 14 , 15 , 16 ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Kunta

Tilastossa käytetään 1.1.2019 aluejakoa koko aikasarjassa.

Tiedot

Hedelmällisyyskerroin, promillea (ennuste 2019)

Hedelmällisyyskerroin ilmaisee, kuinka monta lasta 1000 ikäluokan naista synnyttää vuoden aikana. Syntyvien lasten määrän laskemiseksi kunnat on ryhmitelty 74 hedelmällisyysalueeksi vuosien 2014-2018 kokonaishedelmällisyysluvun perusteella. Asukasluvultaan 36 000 hengen kunnat ovat omia hedelmällisyysalueitaan. Asukasluvultaan tätä pienemmät kunnat on yhdistelty vähintään 30 000 henkilön hedelmällisyysalueiksi. Asukasluvultaan pienille kunnille on etsitty saman hedelmällisyystason omaavia kuntia koko maan tasolla. Aiemmin yhdistelyt suoritettiin maakuntien sisällä. Hedelmällisyysalueita muodostettaessa on samalla tarkasteltu myös ikäryhmittäistä hedelmällisyyttä. Hedelmällisyysalueille on laskettu ikäryhmittäiset hedelmällisyyskertoimet 14-50 -vuotiaille naisille vuosilta 2014-2018. Samaan hedelmällisyysalueeseen kuuluvien kuntien hedelmällisyyskertoimet ovat siis samat. Ennusteessa hedelmällisyyskertoimet on pidetty vakiona koko ennustekauden. Koko maan keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku eli kunkin naisen elinaikanaan synnyttämä lapsimäärä on keskimäärin 1,35.