Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

129a -- Väestöennuste 2019: Kuolleisuuskertoimet iän ja sukupuolen mukaan kunnittain, 2019-2040

Valitse muuttujat

Kyllä
30.9.2019
Kuolleisuuskerroin, promillea (ennuste 2019):
promille
30.9.2019
Väestöennuste, Tilastokeskus
008_129a_2040
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Akaa , Alajärvi , Alavieska ,

Valittu 0 Yhteensä 311

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2019 , 2020 , 2021 ,

Valittu 1 Yhteensä 22

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vuoden aikana syntyvät , 0 , 1 ,

Valittu 0 Yhteensä 101

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Kunta

Tilastossa käytetään 1.1.2019 aluejakoa koko aikasarjassa.

Tiedot

Kuolleisuuskerroin, promillea (ennuste 2019)

Kuolleisuuskerroin ilmaisee, kuinka monta promillea ikäluokan väestöstä kuolee vuoden aikana. Taulukossa ikä tarkoittaa ikää vuoden alussa. Kuolleiden määrän laskemiseksi on muodostettu 19 kuolevuusaluetta. Asukasluvultaan kuusi suurinta kuntaa (vähintään 190 000 hengen kunnat) ovat omia kuolevuusalueitaan ja tätä pienemmät kunnat on yhdistelty noin 170 000-400 000 hengen kuolevuusalueiksi. Kunnat on ryhmitelty kuolevuusalueisiin vuosien 2012-2018 ikä- ja sukupuolivakioidun kuolleisuuden perusteella. Se, mihin kuolevuusalueeseen kunta kuuluu, ei näin ollen riipu kunnan maantieteellisestä sijainnista. Satunnaisvaihtelun vähentämiseksi kaikilla kuolevuusalueilla käytetään koko maan kuolevuuskertoimia 0-17 -vuotiaiden ja 90-104 -vuotiaiden osalta. Aluekohtaiset kertoimet ovat käytössä 18-89 -vuotiaiden kohdalla. Ikäryhmittäiset kuolevuusluvut on laskettu vuosilta 2014-2018. Kuolevuuden vuotuisen muutoksen ikä- ja sukupuoliryhmittäiset kertoimet on saatu laskemalla, kuinka paljon kuolevuus muuttui vuosista 1987-1991 vuosiin 2014-2018. Minkään ikäryhmän kuolevuutta ei ole kuitenkaan nostettu.