Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11dk -- Työeläke, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden taseet, 2012-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.10.2021
VASTAAVAA:
tuhatta euroa
Aineettomat hyödykkeet yhteensä:
tuhatta euroa
Kehittämismenot:
tuhatta euroa
Aineettomat oikeudet:
tuhatta euroa
Liikearvo:
tuhatta euroa
Konserniliikearvo:
tuhatta euroa
Muut pitkävaikutteiset menot:
tuhatta euroa
Ennakkomaksut:
tuhatta euroa
Sijoitukset yhteensä:
tuhatta euroa
Kiinteistösijoitukset:
tuhatta euroa
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä:
tuhatta euroa
Muut sijoitukset:
tuhatta euroa
Osakkeet ja osuudet muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Rahoitusmarkkinavälineet muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Osuudet yhteissijoituksista muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Kiinnelainasaamiset muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Muut lainasaamiset muista sijoituksista:
tuhatta euroa
Talletukset, muut sijoitukset:
tuhatta euroa
Muiden sijoitusten muu sijoitusvarallisuus:
tuhatta euroa
Jälleenvakuutustalletesaamiset:
tuhatta euroa
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset:
tuhatta euroa
Saamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Saamiset ensivakuutustoiminnasta:
tuhatta euroa
Saamiset ensivakuutustoiminnasta, vakuutuksenottajat:
tuhatta euroa
Saamiset ensivakuutustoiminnasta, vakuutusedustajat:
tuhatta euroa
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta:
tuhatta euroa
Muut saamiset:
tuhatta euroa
Saamiset maksamattomista osakkeista, osuuksista, takuupääomasta tai pohjarahastosta:
tuhatta euroa
Laskennalliset verosaamiset:
tuhatta euroa
Muu omaisuus yhteensä:
tuhatta euroa
Aineelliset hyödykkeet yhteensä:
tuhatta euroa
Rahat ja pankkisaamiset:
tuhatta euroa
Muu omaisuus:
tuhatta euroa
Siirtosaamiset yhteensä:
tuhatta euroa
Korot ja vuokrat, siirtosaamiset:
tuhatta euroa
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot, siirtosaamiset:
tuhatta euroa
Muut siirtosaamiset:
tuhatta euroa
VASTATTAVAA:
tuhatta euroa
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä:
tuhatta euroa
Osakepääoma /pohjarahasto:
tuhatta euroa
Takuupääoma:
tuhatta euroa
Ylikurssirahasto:
tuhatta euroa
Arvonkorotusrahasto:
tuhatta euroa
Vararahasto:
tuhatta euroa
Käyvän arvon rahasto:
tuhatta euroa
Muut rahastot:
tuhatta euroa
Edellisten tilikausien voitto (tappio):
tuhatta euroa
Tilikauden voitto (tappio):
tuhatta euroa
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä:
tuhatta euroa
Poistoero:
tuhatta euroa
Verotusperusteiset varaukset:
tuhatta euroa
Pääomalainat yhteensä:
tuhatta euroa
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus:
tuhatta euroa
Vakuutusmaksuvastuu, oma osuus:
tuhatta euroa
Korvausvastuu, oma osuus:
tuhatta euroa
Tasoitusmäärä:
tuhatta euroa
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus:
tuhatta euroa
Pakolliset varaukset yhteensä:
tuhatta euroa
Jälleenvakuutustalletevelat:
tuhatta euroa
Siirtovelat:
tuhatta euroa
Muut velat yhteensä:
tuhatta euroa
28.10.2022
31.10.2018
Vakuutustoiminta, Tilastokeskus
002_11dk_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: VASTAAVAA , Aineettomat hyödykkeet yhteensä , Kehittämismenot ,

Valittu 1 Yhteensä 61

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
. tieto on puuttuva
Suomen vakuutusyhtiöiden taseet