Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11g2 -- Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelma, 2012-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.10.2021
Vakuutusmaksutuotot, oma osuus:
tuhatta euroa
Vakuutusmaksutulo, oma osuus:
tuhatta euroa
Vakuutusmaksutulo:
tuhatta euroa
Jälleenvakuuttajien osuus maksutulosta:
tuhatta euroa
Vakuutusmaksuvastuun muutos, oma osuus:
tuhatta euroa
Vakuutusmaksuvastuun muutos:
tuhatta euroa
Jälleenvakuutuksen osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta:
tuhatta euroa
Muut vakuutustekniset tuotot:
tuhatta euroa
Korvauskulut, oma osuus:
tuhatta euroa
Maksetut korvaukset, oma osuus:
tuhatta euroa
Maksetut korvaukset:
tuhatta euroa
Jälleenvakuuttajien osuus maksetuista korvauksista:
tuhatta euroa
Korvausvastuun muutos, oma osuus:
tuhatta euroa
Korvausvastuun muutos:
tuhatta euroa
Jälleenvakuutuksen osuus korvausvastuun muutoksesta:
tuhatta euroa
Liikekulut:
tuhatta euroa
Muut vakuutustekniset kulut:
tuhatta euroa
Vakuutustekninen kate /tulos ennen tasoitusmäärän muutosta:
tuhatta euroa
Tasoitusmäärän muutos:
tuhatta euroa
Vakuutustekninen tulos /kate:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan tuotot:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonnousut:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan kulut:
tuhatta euroa
Sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonlaskut:
tuhatta euroa
Muut tuotot:
tuhatta euroa
Muut kulut:
tuhatta euroa
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta:
tuhatta euroa
Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja:
tuhatta euroa
Tilinpäätössiirrot yhteensä:
tuhatta euroa
Poistoeron muutos:
tuhatta euroa
Verotusperusteisten varausten muutos:
tuhatta euroa
Tuloverot yhteensä:
tuhatta euroa
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot:
tuhatta euroa
Laskennalliset verot:
tuhatta euroa
Muut välittömät verot:
tuhatta euroa
Tilikauden voitto (tappio):
tuhatta euroa
28.10.2022
31.10.2018
Vakuutustoiminta, Tilastokeskus
004_11g2_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vakuutusmaksutuotot, oma osuus , Vakuutusmaksutulo, oma osuus , Vakuutusmaksutulo ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio
. tieto on puuttuva