Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12qx -- Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, årsvis, 2009-2018

Välj variabler

Ja
2019-11-07
BNP, miljoner euro:
miljoner euro
Hushållsproduktionen, totalt, miljoner euro:
miljoner euro
SNA-hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, miljoner euro:
miljoner euro
Icke-SNA-hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, miljoner euro:
miljoner euro
Icke-SNA-frivilligarbetets bruttoförädlingsvärde, miljoner euro:
miljoner euro
Icke-SNA-hushållsproduktionens och frivilligarbetets sammanräknade bruttoförädlingsvärde, miljoner euro:
miljoner euro
Hushållsproduktionen bruttoförädlingsvärde, totalt (SNA + icke-SNA), miljoner euro:
miljoner euro
Hushållsproduktionens och frivilligarbetets sammanräknade bruttoförädlingsvärde (SNA + icke-SNA), miljoner euro:
miljoner euro
Icke-SNA-hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde i förhållande till BNP, %:
%
Icke-SNA-hushållsproduktionens och frivilligarbetets sammanräknade bruttoförädlingsvärde i förhållande till BNP, %:
%
Utvidgad BNP, (dvs. BNP + bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP (icke-SNA)), miljoner euro:
miljoner euro
Hushållsproduktionens andel av utvidgad BNP, %:
%
Utvidgad BNP inkl. frivilligarbete (dvs. BNP + bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP (icke-SNA) och frivilligarbete), miljoner euro:
miljoner euro
Hushållsproduktionens och frivilligarbetets andel av utvidgad BNP, %:
%
Timlön använd för hemvårdare (euro/timme):
euro
Antalet hushåll:
antal
2020-11-11
2020-06-09
Värdet av hushållsproduktionen, Statistikcentralen
001_12qx_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BNP, miljoner euro , Hushållsproduktionen, totalt, miljoner euro , SNA-hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000