Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

124j -- Omsättningsestimat för huvudindustrier på halvårsnivå, 2010H1-2023H1

Välj variabler

Nej
2023-12-21
Ursprunglig indexserie:
Indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
Indextal
Säsongrensad indexserie:
Indextal
Trendserie:
Indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
2019-08-30
Statistikcentralen, experimentell statistik
001_124j_2023m11
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010H1 , 2010H2 , 2011H1 ,

Valda 1 Totalt 27

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Uppgifter

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina