Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11vu -- Antal och andel personer med invandrarbakgrund efter område, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-11
Befolkning 31.12.:
Antal
Utländska medborgare:
Antal
Utrikes födda:
Antal
Personer med främmande språk:
Antal
Personer med utländsk bakgrund:
Antal
Utländska medborgare, %:
Procent
Andel utrikes födda, %:
Procent
Personer med främmande språk, %:
Procent
Andel med utländsk bakgrund, %:
Procent
Andel utländska medborgare av hela landets utländska medborgare, %:
Procent
Andel utrikes födda av hela landets utrikes födda, %:
Procent
Andel personer med främmande språk av hela landets befolkning med främmande språk, %:
Procent
Andel personer med utländsk bakgrund av hela landets befolkning med utländsk bakgrund, %:
Procent
2019-08-05
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11vu_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning 31.12. , Utländska medborgare , Utrikes födda ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 551

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Utländska medborgare

Stater och länder (ISO 3166)

Utrikes födda

Stater och länder (ISO 3166)

Personer med främmande språk

Språk (ISO 639-1)
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska

Personer med utländsk bakgrund

Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.

Utländska medborgare, %

Stater och länder (ISO 3166)

Andel utrikes födda, %

Stater och länder (ISO 3166)

Personer med främmande språk, %

Språk (ISO 639-1)
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska

Andel med utländsk bakgrund, %

Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.

Andel utländska medborgare av hela landets utländska medborgare, %

Stater och länder (ISO 3166)

Andel utrikes födda av hela landets utrikes födda, %

Stater och länder (ISO 3166)

Andel personer med främmande språk av hela landets befolkning med främmande språk, %

Språk (ISO 639-1)
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska

Andel personer med utländsk bakgrund av hela landets befolkning med utländsk bakgrund, %

Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.