Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11vx -- Befolkning efter språk, ålder och kön, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-11
Befolkning 31.12.:
Antal
2019-08-05
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11vx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 169

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Språk

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.