Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

009 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön, kommungrupp och storområde, 15 år eller äldre

Välj variabler

Nej
2012-11-30
Personer, %
2012-11-26
Statistikcentralen
akay_009_200900
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Urbana kommuner , Tätortskommuner , Landsbygdskommuner ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner