Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

011 -- Tid som använts till att läsa efter kön och ålder

Välj variabler

Nej
2012-11-30
timmar, minuter/dygn
2011-10-27
Statistikcentralen
akay_011_201000
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner