Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

012 -- Deltagande i kulturevenemang

Välj variabler

Nej
2019-09-12
%, personer
2012-10-24
Statistikcentralen
akay_012_201700
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 10 år eller äldre Alla totalt , Män , Kvinnor ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000