Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12be -- Investeringar och fast kapital per region, årsvis, 2000-2021

Välj variabler

Ja
2023-11-29
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-11-28
2019-10-15
Statistikcentralen, regionalräkenskaper
001_12be_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , SA1 Helsingfors - Nyland ,

Valda 0 Totalt 120

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 38

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift