Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ee -- Uppgifter per person och region, årsvis, 2000-2022*

Välj variabler

Ja
2023-11-29
I löpande priser, euro:
Euro
I föregående års priser, euro:
Euro
Volymförändringar, %:
%
Värdeförändringar, %:
%
Prisförändringar, %:
%
Medelfolkmängd:
henkilöä
2024-11-28
2022-01-01
Statistikcentralen, regionalräkenskaper
001_13ee_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , SA1 Helsingfors - Nyland ,

Valda 0 Totalt 119

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift