Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13bl -- Antalet kandidater och deras genomsnittsålder partivis efter välfärdsområde och kommun i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-01-14
Antalet kandidater:
antal
Fullmäktigeledamot:
antal
Medelålder:
antal
2023-01-14
2022-01-14
Välfärdsområdesval, Statistikcentralen
001_13bl_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SDP , SAF ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 375

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
.. uppgift kan inte förekomma

Parti

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland
LIIKE = Rörelse Nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
KP = Medborgarpartiet
SIN = Blå framtid
SKE = Finska Folket först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristallpartiet
VKK = Makt tillhör folket (Valta kuuluu kansalle)
Valmansföreningar
En valmansförening kan bildas av minst 50 röstberättigade personer som bor i välfärdsområdet.
Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor.

Uppgifter

Fullmäktigeledamot

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som meddelat i material
(baserar sig på tid-punkten före välfärdsområdesvalet 2022, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)