Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13bm -- Kandidater efter åldersgrupp samt välfärdsområde och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-01-14
Antalet kandidater:
antal
2023-01-14
2022-01-14
Välfärdsområdesval, Statistikcentralen
002_13bm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Östra Nylands välfärdsområde , Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 18 , 19 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000