Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13c3 -- Invalda efter åldersgrupp samt kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-03-16
Antal invalda:
antal
Av de invalda riksdagsmän:
antal
Fullmäktigeledamot:
antal
2025-03-16
2022-01-25
Statistikcentralen, Välfärdsområdesval
001_13c3_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 18 , 19 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Östra Nylands välfärdsområde , Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellerna har korrigerats 16.3.2022 i fråga om Birkalands resultat, på grund av fel i källmaterialet.
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Av de invalda riksdagsmän

Riksdagsledamot = Uppgift som meddelat i material
(baserar sig på tidpunkten före välfärdsområdesvalet 2022, alltså inte nödvändigtvis på resultatuppgifter från föregående riksdagsval)

Fullmäktigeledamot

Kommunfullmäktigeledamot = Uppgift som meddelat i material
(baserar sig på tid-punkten före välfärdsområdesvalet 2022, alltså inte på resultatuppgifter från föregående kommunalval)