Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13c4 -- Kasserade röstsedlar efter orsak och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-03-16
Förkastade röstsedlar:
antal
I valkuvertet flera eller annat en röstsedel:
antal
Valkuvertet försett med obehörig anteckning:
antal
Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg:
antal
Röstsedeln ostämplad:
antal
Numret på kandidat otydligt antecknat:
antal
Röstsedeln försett namn, särskilt kännetecken eller annan obehörig anteckning:
antal
Blanka röstsedel:
antal
2025-03-16
2022-01-25
Statistikcentralen, Välfärdsområdesval
054_13c4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förkastade röstsedlar , I valkuvertet flera eller annat en röstsedel , Valkuvertet försett med obehörig anteckning ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 83

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000