Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ci -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Karelens välfärdsområde, 2022

Välj variabler

Ja
2022-02-01
Röstetal totalt:
antal
Förhandsröster:
antal
Andel av röster:
procent
Jämförelsetal:
antal
2025-02-01
2022-01-25
Välfärdsområdesval, Statistikcentralen
019_13ci_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ainasto Päivi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde , Eloranta Satu-Sisko / SDP / Norra Karelens välfärdsområde , Eronen Virpi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 487

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kandidatens nummer

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland
LIIKE = Rörelse Nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
KP = Medborgarpartiet
SIN = Blå framtid
SKE = Finska Folket först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristallpartiet
VKK = Makt tillhör folket (Valta kuuluu kansalle)
Valmansföreningar
En valmansförening kan bildas av minst 50 röstberättigade personer som bor i välfärdsområdet.
Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor.