Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13de -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-03-16
Alla förhandsröstningsställen, totalt:
antal
Kommunalhus/stadshus:
antal
Bibliotek i köpcentrum:
antal
Bibliotek annanstans än i köpcentrum:
antal
Skola eller annan läroanstalt:
antal
Kommunens servicecentrum/-ställe i köpcentrum:
antal
Servicecentrum/-ställe annanstans än i köpcentrum:
antal
Annat ämbetsverk/annan inrättning i kommunen:
antal
Ambulerande röstningsställe, bil:
antal
Ambulerande röstningsställe, båt:
antal
Postens kontor i köpcentrum:
antal
Postens kontor annanstans än i köpcentrum:
antal
Posten Ålands kontor i köpcentrum:
antal
Posten Ålands kontor annanstans än i köpcentrum:
antal
Köpcentrum eller annat kommersiellt ställe:
antal
Annat ställe:
antal
Beskickning/utländska förhandsröstningsställen:
antal
Fartyg:
antal
Hem:
antal
Anstalt:
antal
Brev:
antal
2025-03-16
2022-02-16
Statistikcentralen, Välfärdsområdesval
057_13de_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla förhandsröstningsställen, totalt , Kommunalhus/stadshus , Bibliotek i köpcentrum ,

Valda 1 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 83

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000